Botilbuddet Lounsgaard er et botilbud til unge over 18 år med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Vi har mulighed for at søge dispensation hos Socialtilsyn Nord, hvis ikke man er under 18 år.

Lounsgaard er et privat, midlertidig botilbud uden tidsbegrænsning med plads til 13 beboere. Dette betyder, at de unge kan bo her så længe, der sker udvikling og de trives i tilbuddet. Lounsgaard er et tilbud for unge, som har brug for et tilbud, hvor de kan udvikle egne ressourcer og sociale kompetencer.

Lounsgaard består af 3 huse: Lounsgaarden, Pavillonen og Hesselvej, som alle er kendetegnet ved, at det er hjemlige og personlige huse, som ikke bærer præg af at være en institution. På Lounsgaarden og Pavillon er der døgndækning og vi åbent året rundt. Lounsgaard har egne busser og ellers går de offentlige transportmidler til Aalborg, Viborg, Hobro osv. fra nærområdet.

Vi er selvforsynende med mange ting og vores dyr er en af de daglige aktiviteter. Vi arbejder meget udendørs med dyrehold, skovbrug, havehold, renovering af vores bygninger og meget mere.

Vi er en selvejende institution som drives af Fonden Lounsgaard. Vi er godkendt af Socialtilsyn Nord efter serviceloven §107/§108. Nogle af vores pladser er fleksible, det betyder de kan benyttes til både §107 og § 108.  

Egenbetaling inkl. kost, husleje, bus m.m. er 5349,00 kr. på Lounsgaard og Pavillon.

Egenbetaling inkl. kost, husleje, bus m.m. er 6154,00 kr. på Hesselvej. 

Lounsgaard har Bofællesskabet Hesselvej tilknyttet som ligger i Hvalpsund by ca. 2 km fra Lounsgaard. Her bor 4 unge mennesker, som ikke har døgndækning, men ved behov er der mulighed for telefontilkald fra Lounsgaard.

I tilknytning til Botilbuddet Lounsgaard ligger vores dagbeskæftigelse. Den ligger i gåafstand og derved kan de unge selv tage på arbejde.Vores dagtilbud tilbyder dagbeskæftigelse efter §104 samt STU forløb. Der er mulighed for at bo i vores botilbud eller man kan være bosiddende hjemme.

Vores arbejdsdag går med aktiviteter, som er meningsfyldte og går med at udvikle egne ressourcer, så de unge er bedre rustet til hverdagen. Det at vi har et tæt samarbejde mellem bo, arbejde og fritid, giver os gode muligheder for at lave en hverdag der tilgodeser den enkeltes behov.